Als je mos hebt in je gazon moet je kalk strooien… zegt men… Nochtans zijn er verschillende oorzaken van mosgroei want: ‘Mos groeit graag waar gras niet graag groeit’.

Hieronder enkele meest voorkomende redenen waarom gras slecht groeit:

1. Te kort maaien.

Enkel specifieke grasmengsels kunnen tegen kort maaien. Andere soorten moeten op 3-5 cm gemaaid worden. In het groeiseizoen moet je zeker wekelijks je gazon maaien(robotmaaiers worden vaak te kort ingesteld).

2. Schaduw

Jouw gras heeft veel zon nodig om te kunnen groeien. Onder bomen en tussen huizen hebben gewone gazons het moeilijk en kan je best een schaduwgrasmengsel gebruiken. Deze zijn beter bestand tegen schaduw, waardoor de grasmat beter groeit en mos geen kans krijgt om te ontwikkelen.

3. Slechte bemesting

Gras heeft meer nodig dan alleen stikstof. Een evenwichtige voedingsbodem is belangrijk. Wij nemen bodemstalen en geven een snel en concreet advies. Het nemen van een staal geeft inzicht in de voedingstoestand van de grond. Een te laag voedingsgehalte (weinig bemesten) is vaak het probleem waardoor de aanwezige grassoorten niet goed groeien.

4. Onjuiste pH

In veel tuinen is de pH te hoog of te laag. Mos gaat niet dood van kalk! Gras gaat wel beter groeien als de pH van de grond juist is. Bij een te lage pH kan er gekalkt worden, in geval van een te hoge pH kan men verzuren. In méér dan 50% van de tuinen is de pH te hoog, in 78% van de tuinen moet niet gekalkt worden. Dankzij een bodemstaal kunnen we uitmaken of we al dan niet moeten bekalken.

5. Structuur van de grond

De structuur van de grond hangt samen met de organische stof en de pH. Dit bepaalt de waterdoorlaatbaarheid bij regen of de droogtegevoeligheid in de zomer. Door specifieke bemesting kan je het organische stofgehalte in bestaande gazons opvoeren alsook de structuur verbeteren. Met een prikmachine maak je de toplaag los en door daarna te bezanden verschraal je de toplaag.

Als alle bovengenoemde factoren in orde zijn, of in orde gemaakt worden kan er gedacht worden aan mosbestrijding met specifieke middelen.

Veel tuinplezier!
Mathieu

P.S. Wens je meer info over wat wij voor je kunnen doen? Contacteer ons op 0473 85 35 50 of via info@mathieuverheust.be